Samen Doen – buddy gezin

In het najaar van 2017 zijn we gestart met “Samen doen”. Als gezin met tieners werden wij gekoppeld aan een gezin in een achterstandswijk. Op dat moment zaten ze 24/7 in de begeleidings-/hulpverleningstraject. We zijn gestart door 1x per maand samen aan de slag te gaan. Niet doen wat wij graag willen doen, maar aansluiten bij de behoefte van het gezin. Investeren in de relatie en een rolmodel kunnen zijn.

Alleen maar door er voor hen te zijn hebben we voor dit gezin het verschil kunnen maken. Ze hebben hun leven beter op de rails gekregen en willen graag iets terugdoen. Daarom hebben we samen met dit “buddy” gezin een plan gemaakt, geïnspireerd door een bezoek aan de buurtkerk Soesterkwartier in Amersfoort. Periodiek willen we bijeenkomsten in de wijk gaan organiseren (volgens het concept van de Messy Church) waarbij we willen werken aan het creëren van sterke gezinnen en daarbij ook het evangelie willen delen. We beginnen hierbij heel basic met de verhalen uit de kinderbijbel. Vanaf hier gaan we kijken of en waar meer behoefte aan is.