Yours! op pad naar Hillsong

Vorig jaar is Yours! samen met een aantal geïnteresseerde gezinnen op pad geweest naar Hillsong in Amsterdam. Hillsong is in 1983 opgericht in Australië en is sindsdien overgewaaid naar 21 landen. Wekelijks bezoeken wereldwijd zo’n 130.000 mensen diensten van de Hillsong kerk.

In Amsterdam zijn elke zondag drie diensten, gehouden in het Engels. Elke dienst heeft veel worshipliederen gedurende de dienst. Ook is er een voorganger die een bepaald thema toelicht. Wereldwijd is dit jaar  (2018) het thema “There is More”, toevallig ook de titel van de jaarlijkse conferentie van het Evangelisch Werkverband. Elke dienst wordt afgesloten met een zgn. “Altar Call”.  Dit houdt in dat (nieuwe) mensen opgeroepen worden om de keuze te maken  Jezus te volgen.

Wat opvallend was dat het verder ging dan de kerkdienst alleen. Kerkleden zochten actief, maar op positieve manier, contact met gasten en gingen het gesprek aan. Ook waren er “streetteams” die om de week op zaterdag in een “geadopteerde” straat langs de deuren ging om klusjes te doen voor de bewoners. Op die manier bouwen ze relaties met de wijk op en komt er na verloop van tijd het geloofsgesprek op gang. Doordat de mensen actief aan de slag gaan, komen er veel nieuwe christenen, wat opvallend is zeker in deze tijd waarin we veel spreken over leegloop. Dus heel interessant om te kijken wat we hier van kunnen leren en wat we mee terug nemen naar Drachten.