Welkom

Welkom bij Yours! Na een aantal jaren voorbereiding zijn we op 10 juli 2016 officieel van start gegaan.

Wij, gezin(nen) met tieners, zijn op zoek naar nieuwe vormen van kerk-zijn die passen bij gezinnen en tieners van nu! We willen vernieuwend en activerend zijn, waarbij we terug willen naar de basis van waar het bij geloven om gaat. De focus ligt op gezinnen en tieners die niet (meer) naar de kerk gaan en geen relatie hebben met God.

Als pioniersplek worden we begeleidt door een pioniersbegeleider vanuit het Evangelisch Werkverband. Dit betekent dat wij enthousiast zijn over de  missie en visie van deze organisatie en dit ook proberen te integreren bij alles wat we doen. Oftewel, wij zijn op zoek naar meer…

Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, (met elkaar) bidden en bijbellezen en natuurlijk zeker met elkaar lachen! We vinden dat een mooie invulling van het leven! Vandaar dat de kernwaarden bij Yours! ook zijn: “Love Live Laugh Learn” zijn.